Lindholmen har utvecklats till det område på Hisingen som tydligast präglas av nyskapande arkitektur och innovativa företag. Nu lanserar Peab Bostad ytterligare ett bostadsprojekt som sticker ut från mängden: Brf Lindholmsvarvet med 129 nya lägenheter.

Peab Bostad har de senaste åren utvecklat en rad olika bostadsprojekt på Hisingen. Under fjolåret introducerades Brf Lindholmskajen med 67 lägenheter och där merparten av lägenheterna snabbt blev uppbokade. Nu går Peab vidare och erbjuder nästan dubbelt så många lägenheter med Brf Lindholmsvarvet.

– Vi har ett fortsatt mycket stort intresse för nya bostäder på södra Hisingen och det förklaras främst med Lindholmens snabba tillväxt och närhet till centrala Göteborg, konstaterar Pehr-Olof Olofsson, regionchef för Peab Bostadsutveckling.

– Närmare 20000 människor rör sig dagligen mellan skolor, universitet och arbetsplatser. Inte minst bidrar Lindholmen Science Park till att locka arbetskraft och investerare från hela världen. Det gör att vi denna gång marknadsför oss även på engelska för att nå flera kategorier av potentiella bostadsköpare.

a lindholmen

Kvarteret Brf Lindholmsvarvet består av tre lamellhus med sammanlagt 126 lägenheter där exteriören sticker ut med en femprocentig lutning av fasaden. I utbudet av lägenheter ingår också ett gårdshus med tre större exklusiva lägenheter på 4–5 rum och kök. Husen kommer att byggas enligt riktlinjerna för miljöcertifieringen Svanen. Andra miljöinitiativ är solceller på taket som bidrar till lägre driftskostnader samt att husen får sedumtak som renar och fördröjer regnvatten.

Det planeras för cirka 3 000 lägenheter på Lindholmen de närmaste 5 till 10 åren varav det omtalade Karlatornet i Karlastaden blir granne med Brf Lindholmsvarvet.

– Preliminär inflyttning för Lindholmsvarvet är satt till hösten 2020. Då kan det även vara klart med den nya linbanan över älven. Ett helt nytt trafikslag som kompletterar den övriga kollektivtrafiken på ett bra sätt, avslutar Pehr-Olof Olofsson.

På bilden:
Den lutade fasaden blir ett tydligt kännetecken för Brf Lindholmsvarvet med sammanlagt 129 lägenheter i ett kvarter.

Redaktionen