Stora Enso kommer att leverera massiva träprodukter till nyproduktion av 64 bostadsrätter i Visby på Gotland.

Det är träprodukter i form av CLT (korslimmat trä) till väggar, bjälklag, tak och loftgångar som Stora Enso kommer att leverera. Den totala leveransvolymen är cirka 1650 kubikmeter.

– Det är glädjande att vi får förtroendet att leverera träprodukter till detta bostadsprojekt. Vi märker ett ökat intresse för trä som byggmaterial. Trä är det enda helt förnybara byggmaterialet, så ur hållbarhetsperspektiv finns inget bättre alternativ, säger Mikael Lindberg, försäljningschef Skandinavien, divison Wood Products, Stora Enso.

a trago
Det är Arriba Byggnads, ett privatägt företag i Visby, som tillsammans med Kuststaden Projektutveckling är projektutvecklare och byggherre för bostadsrätterna i Kvarteret Sergeanten 1.

– Det är viktigt för oss att bygga på ett så miljövänligt och hållbart sätt som möjligt. Trä är ett klimatsmart byggmaterial, säger Daniela Hinas, Entreprenadingenjör, Arriba Byggnads.

– Det här är ett väldigt intressant projekt ur flera aspekter. Det är till exempel det första flervåningsbostadsprojektet på Gotland som byggs med massiv trästomme. Arriba Byggnads har länge förespråkat att bygga med trä, och utvecklingen av massivträ öppnar upp för nya möjligheter. Vi ser många fördelar med detta och planerar redan för nästa projekt.

Några av de övriga aktörerna i detta bostadsprojekt är Murman arkitekter, som tillsammans med Arriba Byggnads gjorde det vinnande tävlingsbidraget i markanvisningen av fastigheten, och Woodconstruction Sweden, som konstruerar och leder stommontaget av massivträ i projektet.

Kvarteret Sergeanten 1 kommer bestå av totalt 64 bostadsrätter fördelade på fyra huskroppar; två huskroppar i fyra våningar och två huskroppar i två våningar. Byggstarten äger rum under hösten 2017. Inflyttning är beräknad till sista kvartalet 2018.

Redaktionen