Wallenstam, HSB, Skanska och Lerums Kommun kan nu visa de första visionsbilderna för det gemensamma bostadsprojektet Aspen Strand. Över 500 nya lägenheter är ett välkommet tillskott i en kommun som domineras av småhus.

För närvarande pågår arbetet med att färdigställa detaljplanen för det aktuella området. Byggaktörerna har från början haft ett intensivt dialogarbete och ett par nya informationsträffar arrangeras under hösten innan det är dags för samråd. Om allt går som planerat påbörjas projektering och markarbete någon gång under 2018 och en inflyttning av första etappen runt 2020. Aspen Strand planeras vara helt klar 2025.

– Vi har redan väldigt många anmälda intressenter. Främst bland kommunens invånare men även från grannkommuner. Närheten till sjön Aspen, naturen och bra allmänna kommunikationer är naturligtvis lockande för många olika målgrupper på bostadsmarknaden, säger Annika Rohdin Reumert, marknadsansvarig för Wallenstam.

a lreum

Ytterligare en indikation på det stora intresset är att den informationsträff som arrangeras 28 september blev fulltecknad på 48 timmar. Då kommer delar av kvalitetsprogrammet presenteras mer ingående tillsammans med de första visionsbilderna.

– Jag tycker visionsbilderna speglar bra vad vi alla vill uppnå. Aspen Strand ska bli en brygga mellan naturen och det urbana samhället. Vi kommer bl a att satsa ny teknik och energieffektivisering och ta stor hänsyn till den gemensamma naturen och miljön. Dessutom blir sjön Aspen mer tillgänglig för alla invånare i kommunen i samband med att det nya bostadsområdet etableras, konstaterar Sophie Edenfeldt, projektutvecklare på Skanska.

Bilderna visar upp en spännande och varierande arkitektur där bostadshusens placering skapar utrymme för flera grönområden och torgliknande mötesplatser. Framkomligheten för fotgängare och cyklister prioriteras medan ett större gemensamt p-hus fungerar som en bullerdämpare mot E20. I direkt anslutning till Aspen Strand ligger pendeltågstationen Aspedalen. Till Göteborg central tar det ca 15 minuter.

Fakta Aspen Strand
Antal lägenheter: Ca 550 fördelade på 18 flerfamiljshus
Upplåtelseformer: Bostadsrätter och hyresrätter
Byggaktörer: HSB, Skanska, Wallenstam och Lerums kommun
Byggyta: Ca 40 000 kvm samt förskola och kommersiella lokaler
Produktionsperiod: 2018–2025