93 kooperativa hyresrätter byggs av Byggsigurd AB i Kv. Egypten vid Nygatan i Örnsköldsvik.

Byggsigurd har förvärvat det gamla stadshuset, och en annan fastighet där kommunen tidigare haft kontorslokaler. Husen byggs nu om. Inflyttningen sker under 2017 och 2018.
Kv. Egypten ligger i centrala Örnsköldsvik, vid korsningen mellan Nygatan och Fabriksgatan. Utöver de 93 lägenheterna blir det gemensamhetslokaler, gästlägenheter, bilpool, och bastu.

– Jag är initiativtagare till projektet, berättar Anders Nordin, VD för Byggsigurd AB. Jag håller inte i projektet, men agerar bollplank, fortsätter han. Projektledare är Helena Morin.

Kommunen ville bygga om det gamla stadshuset och två kontorsfastigheter som ligger exakt i centrum till lägenheter.

Kostnaden för själva projektet beräknas till cirka 180 miljoner kronor. Arkitekter är Näslund Arkitektur & Fastighet AB.

Inglasade balkonger
Det är två hus som kommer att byggas om, men bara ett av husen byggs om nu. När det andra huset skall byggas om är inte bestämt. Det hus som byggs om nu får tre nya våningsplan och blir totalt sju våningar högt. Lägenheterna kommer att få stora, inglasade balkonger. I markplanet finns lokaler lämpliga för uteserveringar, butiker, och liknande.
Huset har tre trapphus.Hyresgäster har redan flyttat in i det första trapphuset. Inflyttning i det andra trapphuset sker i oktober 2017. Det tredje trapphuset kommer att vara delvis klart för inflyttning i december. De sista hyresgästerna flyttar in i februari 2018.

a stadsh
De flesta lägenheterna är tvåor, men det kommer också att finnas en del ettor, och några treor och fyror. Lägenheterna är välplanerade, så att ytan nyttjas maximalt. De inglasade balkongerna fungerar som extrarum. Utöver de 93 lägenheterna finns det också en stor gemensam takterrass, en bilpool, och fyra gästlägenheter.

– Bostadsvåningarna har behållit stomme och fasader. Allt annat är nytt, berättar Anders Nordin.

Energiprojekt
Fönster byts ut i hela huset och isoleringen förbättras, vilket betyder att lägenheterna får mycket låg energiförbrukning, under 50 kWh per kvm.

– Vi installerar ett avancerat behovsstyrt ventilationssystem, säger Anders Nordin. Det är ett fint energiprojekt.

Behovsstyrda ventilationssystem kan sänka elförbrukningen till fläktar med upp till 80 procent, och värme- och kylenergiförbrukningen med upp till 40 procent, enligt uppskattningar som gjorts i ventilationsbranschen. Hur mycket energi som sparas i specifika fall varierar.
God ljudmiljö har också varit viktigt för projektet, och det är något som man lyckats med mycket väl.

Kooperativ hyresrätt
– Det var ett krav från kommunen att ha hyresrätter, berättar Anders Nordin. När vi tittade närmare på finansieringen, kom vi fram till att kooperativ hyresrätt var en bra väg att gå.

En kooperativ hyresrätt är ett mellanting mellan hyresrätt och bostadsrätt. En kooperativ hyresrätt är en ekonomisk förening. Skillnaden mot en bostadsrätt är att det inte finns någon fast koppling mellan medlemmens andel i föreningen och nyttjanderätten. Det innebär att det inte finns något säkert pantvärde för banklån.

Fördelar för de boende är att en kooperativ hyresrätt har lägre insats än en bostadsrätt, och lägre hyra än en hyresrätt. Kooperativa hyresrätter har funnits sedan 2002 och erfarenheterna av bostadsformen är mycket goda.

Fakta:
Om- och påbyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Byggherre: Byggsigurd AB
Planansvarig: Örnsköldsviks Kommun
Arkitekt: Näslund Arkitektur & Fastighet AB
Tidplan: maj 2016 – feb 2018
Kostnad: cirka 180 MSEK

På bilden:
Det gamla stadshuset i Örnsköldsvik byggs om. Kontorslokaler blir lägenheter och det byggs tre nya våningar och en takterrass.

Av Björn Asplind