a stadsh
Redaktionen Publicerat 17th Aug

93 kooperativa hyresrätter byggs av Byggsigurd AB i Kv. Egypten vid Nygatan i Örnsköldsvik. Byggsigurd har förvärvat...

a pite
Redaktionen Publicerat 26th Jun

På universitetsområdet vid Acusticum i Piteå planerar PartGroup nu att bygga 64 hyreslägenheter. De 64 lägenheterna...

a umea ma
Redaktionen Publicerat 12th Jun

Heimstaden har avtalat om att förvärva 1 601 lägenheter av det kommunala bolaget  Bostaden i Umeå, med fastigheter i...

a dundret
Redaktionen Publicerat 09th Jun

Lindbäcks bygg och LKAB har tecknat avtal om nyproduktion av 88 lägenheter i Repisvaara, ett helt nytt bostadsområde vid...

a engelska
Redaktionen Publicerat 31st Maj

Kungsleden avyttrar fastigheten Aspgärdan 18 i Umeå i två separata transaktioner, vilka kommer att slutföras vid lagakraftvunnen...

Redaktionen Publicerat 29th Maj

Trångsvikens Bygg AB, Stadsvillan och Anders Bucht bygger 15 moderna lägenheter i ett trevåningshus precis intill pisten...

HSB Landmärket i Skellefteå.
Redaktionen Publicerat 28th Maj

Intresset för att bo i Brf Landmärket i centrala Skellefteå var redan från början mycket stort. Projektet sålde snabbt...

a solar
Redaktionen Publicerat 27th Maj

Riksbyggens Solar Egg (Solägget) lockar många bastubadare och bokningsläget under den kommande månaden visar att det...

a stromor
Redaktionen Publicerat 22nd Maj

Skebo förverkligar sitt största byggprojekt på 2000-talet.  118 lägenheter, fördelade på fyra huskroppar, byggs på...

a mariehojd
Redaktionen Publicerat 22nd Maj

HSB Norr bygger 94 lägenheter i den fjärde bostadsrättsföreningen i området Mariehöjd i Umeå. Lägenheterna omfattar...