Arkitektonisk kvalitet och hållbarhet genomsyrar de två hyresbostadshusen i massivträ i Fristad utanför Borås. Det är arkitektkontoret Tengbom som ritat husen utifrån konceptet ”Trä rakt igenom” för det kommunala bostadsbolaget FRIBO. Projektet visar att hög verkshöjd i kombination med massivträ- och lågenergiteknik inte behöver innebära vare sig höga produktionskostnader eller hyror.

Två lågenergihus med väggar, tak och bjälklag i massivträ och en fasad av träspån står harmoniskt inplacerade vid en skogsdunge på Åsbovägen i Fristad utanför Borås. Byggnaderna rymmer 44 hyresrätter av hög kvalitet där vitlaserat trä även används på innerväggarna.

Trä är ett hållbart byggmaterial i flera hänseenden. Det ger bland annat ett litet koldioxidavtryck, åldras väl och kan så småningom återanvändas som bränsle. Massivträ kan också härbärgera energi och luftfuktighet.

– När vi blev inbjudna att tävla om projektet fanns en önskan om att stommen skulle vara av trä. Vi utvecklade konceptet ”Trä rakt igenom” och tog det så långt vi kunde – till och med hisschakten i husen är av trä. Materialet är hållbart också ur ett brukarperspektiv eftersom det skapar en sinnlig och inbjudande atmosfär, berättar Magnus Almung och Jan Izikowitz, ansvariga arkitekter på Tengbom.

Boendeupplevelsen förstärks också av hög arkitektonisk kvalitet och standard. De karaktäristiskt välvda byggnaderna är båda uppdelade i en större och en mindre huskropp som sammanbinds av ett genomsiktbart trapphus. Utformningen har gett alla lägenheter stor balkong i västlig riktning med tillgång till eftermiddags- och kvällssol. Öppen planlösning och stora fönster gör lägenheterna ljusa och luftiga.

– Verkshöjden i de här husen är genomgående hög, både i den yttre gestaltningen och i lägenheternas standard. Det är en särskilt stor framgång eftersom projektet hela tiden varit beroende av mycket specifika förutsättningar och ekonomiska krav från FRIBO, allmännyttan i Fristad. Vi har visat att det går att utveckla hyresbostäder med massivträ- och lågenergiteknik till en marknadsanpassad kostnad. Det är faktiskt inte dyrare, säger Jan Izikowitz.

Hyreskostnaden i de nya bostäderna är i genomsnitt 1 450kr/kvm och år, vilket innebär att en tvåa på  60 kvm kostar ungefär 7 500kr i månaden. En av Tengboms större ekonomiska utmaningar har varit att utveckla nya tekniska lösningar för bostäder i massivträ, inklusive brandteknik och stegljudsisolering, till en kostnad jämförbar med genomsnittliga hyresbostadsprojekt.

Resultatet är ett viktigt referensprojekt inom hållbart boende för Tengbom. Det motbevisar den ekonomiska skepsisen kring träbostäder och utgör ett tungt argument för liknande projekt i framtiden.

Redaktionen